CV

PERSONALIA
Navn: Geir Lund
Født: 29.01.1956 i Trondheim
Sivilstatus: gift med Maria Yuri

KONTAKT
Kontoradresse: Fredrik B. Wallems veg 31, 7053 Ranheim
Telefon: 920 47 888
E-post: post@arcicad.no eller benytt kontaktskjema

UTDANNELSE - STILLING - ARBEIDSFELT
Utdannelse: Arkitektavdelingen NTNU 1983
Stilling pr. dato: Ansatt ved arkitektkontoret Arkitekt Svein Skylstad as
    (ved siden av å drive enkeltpersonforetaket arCiCad)
Spesielle arbeidsfelt: Boliger
DAK-verktøy: ArchiCAD

ETTERUTDANNELSE / KURS
Studietur Berlin 2001
”Innføring av ny plan- og bygningslov”, NAL 1996
BIO-kurs i Microstation PC, 1991-1992
Studietur Nord-Italia 1987
"Brannteknisk byggesaksbehandling", Norges Brannskole 1985

arCiCad     |     Fredrik B. Wallems veg 31     |    7053 Ranheim     |     Telefon 920 47 888     |     Org. nr. 969 999 560
HJEM      |       PROSJEKTER      |        CV       |       LINKER       |       FRITID                                                   KONTAKT
arCiCad